Thư viện ảnh
Số người đang trực tuyến

Hiện có : 76 người đang truy cập


T.TựSố ký hiệuĐơn vị ban hànhTrích yếuVăn bản gắn kèm
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
1 242/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
2 241/2016/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về việc thông qua một số quy định đặc thù tạm thời để nâng cao chất lượng và quản lý hoạt động của tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long Tải về
3 240/2016/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về việc thông qua nguyên tắc xác định đơn giá xử lý chất thải rắn của dự án trung tâm xử lý chất thải rắn tại hai xã Vũ Oai, Hòa Bình, huyện Hoành Bồ Tải về
4 239/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Quảng Ninh Tải về
5 238/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Tải về
6 237/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
7 19/BC-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Tải về
8 25/BC-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
9 26/BC-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thông qua cơ chế và nguyên tắc xác định đơn giá xử lý chất thải rắn của dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn tại hai xã Vũ Oai, Hòa Bình, huyện Hoành Bồ Tải về
10 24/BC-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định đặc thù để nâng cao chất lượng và quản lý hoạt động của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long Tải về
11 15/BC-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
12  Hội đồng nhân dân tỉnh Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Tải về
13 1860/TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số quy định đặc thù của tỉnh Quảng Ninh để nâng cao chất lượng và quản lý hoạt động đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long Tải về
14 28/BC-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
15 16/BC-HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng kết của UBND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của Tòa án ND tỉnh, Viện KSND tỉnh trong nhiệm kỳ của HĐND tỉnh (2011-2016) Tải về