LĨNH VỰC: Tờ trình
Tìm kiếm:
T.TựSố ký hiệuĐơn vị ban hànhTrích yếuVăn bản gắn kèm
 1 2 3 
1 4639/TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2012 Tải về
2 4699/TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn Tỉnh, không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
3 4716 /TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Về việc quy định chế độ thưởng cho học sinh đạt giải và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học được tổ chức theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
4 4650/TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH V/v ban hành chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 4) Tải về
5 4652/TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH V/v ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 (Trình HĐND tỉnh khoá XII - kỳ họp thứ 4) Tải về
6 4659 /TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 Tải về
7 4693/TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) tại Điều 1 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII – Kỳ họp thứ 4) Tải về
8 4700 /TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Về việc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ sở giáo dục mầm non cho đối tượng trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã, phường, thị trấn trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn Tỉnh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
9 4615 /TTr - UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Về việc thông qua chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tải về
10 4651/TTr-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội trên địa tỉnh Quảng Ninh Tải về